Huấn luyện – Đào tạo an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên là trách nghiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam. Theo Nghị định 44.2016/NĐ-CP và Thông tư 27/2013 Quy đinh về đào tạo huấn luyện an toàn lao động.Các cá nhân tham gia các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động phải được huấn luyện, cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận.

1. Khái quát về đào tạo an toàn lao động

Huấn luyện hay đào tạo an toàn vệ sinh lao động là hoạt động bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn lao động trong môi trường làm việc hằng ngày. Đây chính là giải pháp phòng chống, giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Mục đích chính của đạo tạo an toàn lao động:

 • Bảo đảm an toàn cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động;
 • Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh lý do tác động nghề nghiệp;
 • Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.
 • Đáp ứng các yêu cầu về luật pháp quy định, từ đấy nâng cao được hình ảnh doanh nghiệp tránh các đợt kiểm tra chuyên ngành.
Hình ảnh minh họa hoạt động lao động tại Doanh nghiệp
Hình ảnh minh họa hoạt động lao động tại Doanh nghiệp

2. Cơ sở quy định pháp lý

✅ Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016

✅  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động.

✅ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật An toàn vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

✅ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

✅ Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm ta kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

✍ Xem thêm: Dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị chi phí tiết kiệm – nhanh chóng

3. Danh mục đối tượng cần huấn luyện an toàn lao động

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Bao gồm những người từ phó giám đốc, Giám đốc Doanh Nghiệp. Những người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng;
 • Thủ trưởng và cấp phó: Trường hợp trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội vv hoặc các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.
 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
Đào tạo an toàn - Giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ nhân viên
Đào tạo an toàn – Giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ nhân viên

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bao gồm người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

 • Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại;
 • Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình;
 • Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;
 • Vận hành Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm việc trên công hoặc nơi cheo leo nguy hiểm;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm về hàn cắt kim loại;
 • Tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị cóa yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại;
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị thi công xây dựng;
 • Chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy;
 • Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện,…và máy in công nghiệp;
 • Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước;
 • Các công việc trong không gian hạn chế (hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, công trình xử lý nước thải,…);
 • Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện.
 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động;

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Đối tượng đào tạo nhóm 5 là người làm công tác y tế. Theo điều 73 Luật An toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế (hoặc bộ phận y tế) có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Theo quy định về an toàn lao động của Bộ LĐ-TBXH thì thời gian huấn luyện cho nhóm 6 ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung được giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động.

Viện Chất Lượng Việt Nam đơn vị đào tạo an toàn lao động hàng đầu VN
Viện Chất Lượng Việt Nam đơn vị đào tạo an toàn lao động hàng đầu VN

4. Kiến thức về hoạt động đào tạo ATVSLĐ cần biết

 • Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. Người làm công tác y tế thực hiện việc cập nhật kiến thức theo quy định tại điểm C Khoản 3 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 • Huấn luyện định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc

a) Thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới.

Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.

b) Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ làm việc

Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Giảng viên đang thực hiện đào tạo an toàn điện
Giảng viên đang thực hiện đào tạo an toàn điện

5. Trung tâm đào tạo an toàn lao động uy tín tại Việt Nam

Viện Chất Lượng Việt Nam – Trung tâm đào tạo an toàn vệ sinh lao động uy tín chất lượng tốt hàng đầu tại Việt Nam.

 • Cung cấp đội ngũ Giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
 • Học phí theo đúng quy định
 • Chương trình đào tạo đúng theo quy định và đủ quy trình.
 • Tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhiệt tình.

Mọi thông tin tư vấn về khóa học hãy liên hệ Viện Chất Lượng qua hotline 090.284.2298 để được tư vấn chi tiết nhất.