Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | 6 bước đánh giá chứng nhận

Trang chủ » Tin tức viện chất lượng
Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5
Tin tức viện chất lượng
17-11-2023
26 lượt xem

Phương thức 5 trong chứng nhận hợp quy đang trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với hàng hoá thương mại trên thị trường, giúp xác định sự phù hợp và đáng tin cậy của các tổ chức. Hôm nay, Viện Chất lượng Việt Nam gửi tới bạn đọc bài viết cung cấp các thông tin cụ thể liên quan đến chứng nhận hợp quy phương thức 5.

 

1. Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là hoạt động kiểm nghiệm và đánh giá một sản phẩm, hàng hoá có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí tương ứng hay không. Phương thức 5 là một trong 8 phương thức của chứng nhận hợp quy và thường được liên kết với Tiêu chuẩn ISO 9001.

Đây không chỉ là việc công nhận rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu cơ bản của ISO 9001 mà còn bao gồm sự cam kết với việc cải thiện liên tục và quản lý chất lượng toàn diện.

Một chứng nhận hợp quy phương thức 5 thường bao gồm quá trình đánh giá từ một tổ chức chứng nhận nhận độc lập. Các chuyên gia sẽ đánh giá các quy trình, hệ thống quản lý, và việc tuân thủ các yêu cầu cụ thể. Nếu tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn, họ sẽ được cấp chứng nhận, thể hiện sự tôn trọng và tin cậy trong việc quản lý chất lượng. Chứng nhận hợp quy phương thức 5 sẽ giúp tổ chức nâng cao uy tín, tối ưu hoá quá trình và mở rộng thị trường.

Chứng nhận hợp quy phương thức 5 không chỉ là một dấu hiệu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn là cam kết của tổ chức trong việc duy trì và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng – Hỗ trợ công bố chất lượng

2. Đối tượng sản phẩm cần chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Chứng nhận hợp quy phương thức 5 được áp dụng cho những đối tượng sau:

 • Những sản phẩm, hàng hoá có thể biến đổi trong quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường hoặc mất ổn định trong quá trình sản xuất.
 • Những sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, động vật và môi trường sống.
 • Những sản phẩm, hàng hoá được thiết kế đặc trưng để phân biệt rõ từng loại.

Chứng nhận hợp quy phương thức 5 được áp dụng với nhóm sản phẩm, hàng hóa được sản xuất bởi các cơ sở, đơn vị trong nước, sản phẩm được sản xuất tại các địa điểm ở nước ngoài đã xây dựng.

Đối tượng sản phẩm cần chứng nhận hợp quy phương thức 5

Đối tượng sản phẩm cần chứng nhận hợp quy phương thức 5

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh, khăn giấy – Hỗ trợ toàn quốc

3. Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy phương thức 5 được thực hiện theo các bước với nội dung như sau:

Thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát qua thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường cùng với đánh giá quá trình sản xuất.

Bước 1: Lấy mẫu

 • Thực hiện thu thập mẫu điển hình, là mẫu đại diện cho một kiểu, chủng loại cụ thể của sản phẩm hàng hoá với kiểu dáng, thiết kế, trong cùng 1 điều kiện và sử dụng cùng 1 loại nguyên vật liệu.
 • Lượng mẫu cần lấy phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

Bước 2: Đánh giá sự phù hợp của mẫu

 • Mẫu thử nghiệm đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định pháp luật, có thể bao gồm phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên phòng thử nghiệm đã được chỉ định và công nhận.
 • Các đặc tính của sản phẩm, hàng hoá thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm cần được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 3: Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xét đầy đủ các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm. Các điều kiện trên bao gồm:

 • Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật bao gồm tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
 • Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, các giai đoạn trung gian cho đến khi hoàn thành sản phẩm, các quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
 • Kiểm soát thiết bị công nghệ và thiết bị đo lường, kiểm tra và thử nghiệm.
 • Kiểm soát trình độ công nhân và cán bộ kỹ thuật.
 • Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.

Trường hợp không cần đánh giá quá trình sản xuất khi nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hoá được đánh giá. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về hiệu lực HTQLCL không được duy trì, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất và thông báo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 4: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp

Sản phẩm, hàng hóa sẽ được kiểm tra kết quả dựa trên các chỉ tiêu tương ứng. Quy trình sản xuất sẽ được xem xét mức độ đáp ứng so với quy định đã được đề ra.

Bước 5: Kết luận về sự phù hợp

Sản phẩm, hàng hoá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

 • Tất cả các mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Kết quả sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá có hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hoá được đánh giá giám sát.

Bước 6: Giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hoá được đánh giá, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám sát không quá 12 tháng/lần.

Căn cứ vào quá trình này sẽ đưa đến quyết định cuối cùng về sự phù hợp, là cơ sở để tiếp tục duy trì, đình chỉ hay huỷ bỏ chứng nhận hợp quy. Cách thức giám sát là bước cuối cùng và là tiêu chí cuối để xem xét và chứng nhận có đạt yêu cầu hay không.

Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

4. Hiệu lực chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá, thử nghiệm, nếu sản phẩm, hàng hoá phù hợp với các tiêu chuẩn quy định đề ra, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa đạt yêu cầu. Hiệu lực sẽ được tính từ ngày được cấp, và cụ thể đối với phương thức 5, giấy chứng nhận sẽ kéo dài 3 năm. Tuy nhiên nó phải đáp ứng điều kiện sản phẩm, hàng hoá được giám sát và đánh giá thường xuyên với tần suất không quá 12 tháng/lần.

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp – Nhanh gọn, đơn giản

5. Đơn vị cấp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Tại Việt Nam, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy theo phương thức 5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm định uy tín và chất lượng là điều quan trọng để đảm bảo quy trình chứng nhận sản phẩm, hàng hoá theo phương thức 5 được diễn ra đúng quy tắc và hợp tiêu chuẩn.

Viện Chất lượng Việt Nam được Nhà nước chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm theo 8 phương thức. Viện Chất lượng Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, giám định với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia. Hợp tác chứng nhận với Viện Chất lượng Việt Nam, Quý đơn vị sẽ được đảm bảo quyền lợi:

 • Chứng nhận đúng chuẩn trình tự, quy trình kỹ thuật, quy định Nhà nước;
 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc;
 • Hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại, đạt chuẩn;
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh gọn, mọi việc đã có chuyên gia hướng dẫn và xử lý;
 • Chi phí tiết kiệm, ưu đãi chiết khấu cho hợp đồng có giá trị lớn;
 • Hỗ trợ quảng bá thương hiệu đối tác trên hệ thống Website của Vinacontrol CE.

Viện Chất lượng Việt Nam hỗ trợ, tư vấn đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá theo phương thức 5. Mọi yêu cầu về dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 0902.842.298 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

5/5 - (3 bình chọn)
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298