Quan trắc môi trường là gì? Tại sao doanh nghiệp cần phải thực

Trang chủ » Tin tức
Tin tức
15-04-2022
112 lượt xem

Viện chất lượng Việt Nam hỗ trợ dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định pháp luật. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 090.284.2298 để được tư vấn miễn phí. Dưới đây là một số thông tin sưu tầm doanh nghiệp có thể tham khảo tốt nhất.

1. Khái niệm quan trắc môi trường

“Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ. Mục đích của công tác này nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường.”

Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm:

 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp, trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia lẫn quốc tế.

Quan trắc môi trường bao gồm:

 • Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;
 • Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần;
 • Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần;
 • Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

Chuyên gia thực hiện hoạt động quan trắc cho doanh nghiệp

Chuyên gia thực hiện hoạt động quan trắc cho doanh nghiệp

             

2. Vì sao phải thực hiện quan trắc môi trường?

2.1 Quy định về quan trắc môi trường

Chương VI Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới có nêu rõ các quy định về việc quan trắc phát thải của các đối tượng.

Theo đó, yêu cầu các đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tần suất tối thiểu như sau:

 • đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thực hiện quan trắc 01 lần/ 03 tháng;
 • đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thực hiện quan trắc 01 lần/ 06 tháng;
 • đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thực hiện quan trắc 01 lần/01 năm.

2.2  Quản lý môi trường – kinh tế

 • Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu.
 • Cung cấp những thông tin về môi trường một cách định kỳ theo tháng hoặc năm từ đó giúp các cơ quan đơn vị quản lý hiệu quả.
 • Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu từ đó có thể đánh giá chính xác được mức độ ô nhiễm.

2.3  Phát triển con người xã hội

Công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển dẫn đến tình tràng ô nhiễm môi trường. Vì vậy cần sinh trắc môi trường với tần suất theo quy định để có thể nắm bắt cũng như hạn chế được các nguy cơ gây đe dọa đến sức khỏe của con người và môi trường sống

3. Phân loại quan trắc môi trường hiện nay

Quan trắc môi trường được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật . Về cơ bản thì quy đinh quan trắc môi trường bao gồm:

» Quan trắc môi trường đất nền

Quan trắc môi trường đất nền đó là cung cấp những đánh giá về diễn biến môi trường. Những diễn biến chất lượng này được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực trạng môi trường. Bên cạnh việc cung cấp các đánh giá, quan trắc môi trường nền còn giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường. Từ đó, kịp thời đưa ra hướng giải quyết khắc phục ô nhiễm.

» Quan trắc môi trường nước

Quan trắc môi trường nước bao gồm quá trình đo đạc cũng như đánh giá về chất lượng nước ở tất các lĩnh vực và loại hình

 • Môi trường nước lục địa: Bao gôm nước thải, ao hô, sông suối…. ần suất được quy định với môi trường mặt nước lục địa trung bình tần suất thực hành là trong khoảng 6 lần/năm.
 • Môi trường nước biển: Đây là môi trường thuộc dạng biến đổi vì vậy việc quan trắc vì vậy rất nên quá trình quan trắc thường diễn ra lâu hơn vơi thời gian từ khoảng 3 năm – 5 năm/lần.

» Quan trắc tiếng ồn

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định về quan môi trường tiếng ồn, theo đó: Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép, phân biệt nhóm các loại tiếng ồn Từ đó đưa ra được những đánh giá cũng như cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn. Hiện nay tần suất quy định số lần quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung trung bình được chỉ định tối thiểu là 4 lần trong 1 năm.

» Quan trắc môi trường không khí

Đây là quá trình sử dụng một tổ hợp các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Trang thiết bị quan trắc đạt chuẩn hiện đại cho ra kết quả chính xác nhất

Trang thiết bị quan trắc đạt chuẩn hiện đại cho ra kết quả chính xác nhất

4. Quy đinh về sinh trắc môi trường hiện nay

» Sinh trắc định kì

Sinh trắc định kì hay còn gọi là quan trắc môi trường định kỳ là quá trình thực hiện các văn bản báo cáo đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp theo quy định mới nhất của pháp luật. Năm 2020 nhà nước ta đang có những dự thảo luật về môi trường sửa đổi qua đó đã giảm thiểu tần suất báo cáo quan trắc môi trường định kì.

» Quan trắc tự động

Ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào thực tiễn. Phương pháp quan trắc môi trường tự động được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đặc biệt là:

» Quan trắc nước thải tự động

Các thông số có liên quan đến việc quan trắc bao gồm lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, độ PH và các thông số đặc trưng theo yêu cầu của Nhà nước, Đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động cần sở hữu thiết bị lấy nước tự động, lấp đặt camera có kết nối internet để tiện giám sát cửa thải và có khả năng lưu giữ hình ảnh trong khoảng thời gian là 3 tháng gần nhất.

»Quan trắc khí thải tự động

Điều này được thể hiện rõ trong phần phụ lục 11 ban hành kèm thông tư đối với trường hợp cơ sở có nhiều nguồn khí thải công nghiệp. Theo đó, chủ cơ sở cần phải quan trắc tự động liên tục các nguồn khí thải ở đầu ra.

5. Những yêu cầu cơ bản đối với chương trình trạm quan trắc môi trường là gì?

Một số yêu cầu cơ bản của trạm quan trắc được quy định như sau:

 • Phù hợp với kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường và tính chiến lược, quy hoạch.
 • Cần bảo đảm một số các yếu tố cần thiết về tần suất quan trắc của từng loại môi trường.
 • Bảo đảm tần suất, thành phần và thông số quan trắc hợp lý và tối ưu nhất.
 • Tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số môi trường cần quan trắc.
 • Thường xuyên rà soát và kiểm tra, điều chỉnh lại các thông số kiểm tra tính chính xác
 • Đảm bảo đủ các quy trình nhưng vẫn đủ tính khả thi, tính hiện đại.
 • Thực hiện đủ các quy định về thiết kế chương trình quan trắc.
 • Với những chương trình quan trắc sau khi được thiết kế cần có chứng nhận của cơ quan quản lý liên quan chấp thuận dưới dạng văn bản.

Viện chất lượng Việt Nam tư vấn miễn phí quan trắc môi trường lao động của doanh nghiệp. Mọi yêu cầu liên quan đến quan trắc môi trường. Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Viện chất lượng để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất, tiết kiệm nhất.

—————————————–

Liên hệ ngay Viện chất lượng để nhận tư vấn:

 • VIỆN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM.
 • Tòa nhà 789 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn – Bắc Từ liêm – Hà Nội.
 • Điện thoại: 090.284.2298.
 • Email: info.vienchatluong@gmail.com.
 • Website: https://vienchatluong.vn/
5/5 - (8 bình chọn)
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298