Đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 | Chi phí thấp nhất

Trang chủ » Tin tức
Đào tạo nhận thức ISO 9001
Tin tức
31-10-2022
126 lượt xem

Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 nhằm giúp cho Doanh nghiệp nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản trong hệ thống quản lý chất lượng. Đây là khóa học tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động chứng nhận ISO 9001:2015

1. Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015

Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 là khóa học giúp học viên hiểu được khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng về các yêu cầu của tiêu chuẩn, các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý, đáp ứng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nội dung đào tạo Hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2015 là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp.

Cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành. Khóa học ISO 9001 giúp doanh nghiệp đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015

Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015

Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001 | Giải pháp hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả

2. Đối tượng tham gia khóa đào tạo ISO 9001

Khóa đào tạo ISO 9001 phù hợp với những đối tượng sau:

 • Các ban giám đốc;
 • Các trưởng/ phó phòng, các cấp quản lý;
 • Nhân viên ban ISO;
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý, các thành viên tham gia thiết lập cũng như duy trì hệ thống quản lý tại Công ty;
 • Các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001: 2015.

3. Mục tiêu của khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001

 • Hiểu rõ được những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008, phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
 • Nắm vững kiến thức về cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Hiểu rõ cách thức vận hành, kiểm soát, cải tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015;
 • Hiểu và vận dụng thành thạo vòng tròn PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến);
 • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả;
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.
Mục tiêu khóa học đào tạo ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học đào tạo ISO 9001:2015

Xem thêm: Top 6 lợi ích ISO 9001:2015 mang lại cho doanh nghiệp

4. Nội dung khóa học đào tạo ISO 9001:2015

Nội dung đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được chia làm 4 phần

► Phần 1:Khái quát các thay đổi trong ISO 9001:2015:

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000;
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản mới 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu;
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn;
 • Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015;
 • Thay đổi cấu trúc chính và các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng/ Mô hình P-D-C-A;
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới;
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

► Phần 2: Phân tích các yêu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh;
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm;
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng;
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình.

Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết;
 • Hướng vào khách hàng;
 • Chính sách chất lượng;
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội;
 • Hoạch định mục tiêu chất lượng/ hành động đạt được;
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát.

Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức;
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài.

Điều hành

 • Quản lý điều hành;
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ;
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ;
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ;
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá;
 • Đánh giá nội bộ;
 • Xem xét của lãnh đạo.

Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động;
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

► Phần 3: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO

 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống QLCL ISO 9001:2015;
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội;
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện;
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới;
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV … phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO;
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO;
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO;
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO;
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống.

► Phần 4: Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa

 • Học viên sẽ được giải đáp thắc mắc trong nội dung bài học. Sau đó, học viên làm bài tập thực hành và kiểm tra cuối khóa;
 • Các học viên vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, được đơn vị đào tạo ISO 9001 cấp chứng chỉ ISO 9001.
 Khóa đào tạo ISO 9001:2015 tiền đề cho doanh nghiệp chứng nhận ISO 9001

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 tiền đề cho doanh nghiệp chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Chính sách dịch vụ chứng nhận ISO mới tại Viện chất lượng

5. Đăng ký khóa học đào tạo nhận thức 9001:2015 tại đâu?

Viện Chất Lượng Việt Nam hội tụ đầy tủ năng lực đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được Bộ Công Nghệ Khoa Học công nhận và cấp phép thực hiện chứng nhận.

Đã có hơn +500 doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng thành công ISO 9001 khi đăng ký khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 tại Viện Chất Lượng.

Mọi thông tin tư vấn về dịch vụ đào tạo ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng xin liên hệ để được tư vấn chi tiết nhất qua:

Hotline: 090.284.2298. ; Email:  info.vienchatluong@gmail.com.

Rate this post
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298