Công bố hợp quy là gì? Hướng dẫn các bước công bố sản phẩm

Trang chủ » Tin tức viện chất lượng
Tin tức viện chất lượng
27-11-2023
4 lượt xem

Công bố hợp quy là một biện pháp đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất và phân phối tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn chất lượng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng và còn thể hiện uy tín và sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về các bước trong quá trình công bố hợp.

 

1. Công bố hợp quy là gì?

1.1 Công bố hợp quy

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về giải thích từ ngữ theo đó: Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp hay các công ty … muốn đưa sản phẩm của chính mình ra thị trường bền vững và đảm bảo an toàn cho sản phẩm lẫn chất lượng và sức khỏe cho người tiêu dùng thì bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm đó.

Việc công bố sản phẩm hợp quy giúp doanh nghiệp đưa các sản phẩm ra thị trường dễ dàng hơn, bền vững hơn, đảm bảo an toàn cho sản phẩm và chất lượng sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công bố hợp quy sản phẩm cũng tạo được niềm tin cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và gây dựng được uy tín trên thị trường.

Doanh nghiệp bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm

Doanh nghiệp bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm

✅ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 | 6 bước đánh giá chứng nhận

1.2 Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Sản phẩm bắt buộc công bố hợp quy là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý ngành hay được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy an nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Cụ thể, những đối tượng nằm trong quy chuẩn kỹ thuật là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn, hàng hóa có liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường bắt buộc phải công bố hợp quy.

Thông thường nếu muốn chúng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp cần phải đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với đặc tính kỹ thuật, các yêu cầu quản lý trong quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

✅ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng – Hỗ trợ công bố chất lượng

2, Quy trình công bố hợp quy sản phẩm

2.1 Quy trình công bố hợp quy

Để công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng cần được công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Việc đánh giá có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện. Nếu sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá nước ngoài thì tổ chức nước ngoài này phải được thừa nhận theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành được chỉ định bởi Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố.

Sau 03 hoặc 05 năm các doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm để được hợp pháp lưu hành trên thị trường

 

2.2 Hồ sơ công bố hợp quy

Thủ tục hồ sơ để đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm bao gồm như sau:

TH1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chúng nhận hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định.

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao có công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Bản sao có công chứng của giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định cho tổ chức, cá nhân.

TH2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá.

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Nếu chưa được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cần đưa ra quy trình sản xuất kèm theo kế hoặc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Nếu được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ cần có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.
 • Bản sao hợp lệ phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu. Trong bản báo cáo đánh giá cần đảm bảo đủ những nội dung:đối tượng, tài liệu được sư dụng, tên và địa chỉ tổ chức thực hiện đánh giá, phương thức đánh giá, môt tả quá trình đánh giá, kết quả đánh giá.
 • Một số tài liệu có liên quan.

 

2.3 Quy định trong công bố hợp quy

Căn cứ pháp lý: Khi làm thủ tục đăng ký công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân cần căn cứ vào những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP
 • Luật 68/2006/QH11

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hợp quy sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật gia tương ứng được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Cách nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền

Thời hạn giải quyết:

Với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý.

Hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên:

 • Kết quả chứng nhận sản phẩm hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.
 • Kết quả của tổ chức, cá nhân khi tự đánh giá sự phù hợp.

 

Quy trình công bố hợp quy sản phẩm

Quy trình công bố hợp quy sản phẩm

3. Phân biệt công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy

Điểm giống và khác nhauGiấy tiếp nhận bản công bố hợp quyGiấy chứng nhận hợp quy
Giống nhau– Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất;

– Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5 hoặc 7;

– Trình tự chứng nhận giống nhau gồm các bước:

+ Lấy mẫu thử nghiệm;

+ Đánh giá quá trình sản xuất/ hồ sơ nhập khẩu;

+ Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

– Giống nhau về hồ sơ công bố (được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012).

Khác nhauChứng nhận hợp chuẩnChứng nhận hợp quy
Khái niệmChứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu  chuẩn nước ngoài (ASTM,…).Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn Việt Nam.
Phạm vi áp dụngÁp dụng cho các sản phẩm KHÔNG CÓ khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng. Như vậy chứng nhận hợp chuẩn mang tính chất TỰ NGUYỆN và theo yêu cầu của nhà sản xuất.Áp dụng cho các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2). Chứng nhận hợp quy mang tính chất BẮT BUỘC theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý các hàng hóa nhóm 2 đó.
Năng lực của đơn vị chứng nhận và phòng thử nghiệmKhông yêu cầu bắt buộc.Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định.
Nơi tiếp nhận hồ sơ công bốChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

 

Viện chất lượng Việt Nam hỗ trợ chứng nhận hợp quy hàng hoá nhập khẩu

Viện chất lượng Việt Nam hỗ trợ chứng nhận hợp quy hàng hoá nhập khẩu

✅ Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp – Nhanh gọn, đơn giản

4. Tổ chức chứng nhận hợp quy tại Việt Nam

Viện Chất lượng Việt Nam được Nhà nước chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm theo 8 phương thức. Viện Chất lượng Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, giám định với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia. Hợp tác chứng nhận với Viện Chất lượng Việt Nam, Quý đơn vị sẽ được đảm bảo quyền lợi:

 • Chứng nhận đúng chuẩn trình tự, quy trình kỹ thuật, quy định Nhà nước;
 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc;
 • Hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại, đạt chuẩn;
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh gọn, mọi việc đã có chuyên gia hướng dẫn và xử lý;
 • Hỗ trợ công bố hợp quy với khách chứng nhận tại Viện chất lượng Việt Nam;
 • Chi phí tiết kiệm, ưu đãi chiết khấu cho hợp đồng có giá trị lớn.

Viện Chất lượng Việt Nam hỗ trợ, tư vấn đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá. Hy vọng những thông tin được chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc công bố hợp quy cùng những thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết. Để quá trình công bố hợp quy – công bố chất lượng sản phẩm diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, hãy liên hệ ngay đến hotline miễn phí 0902.842.298 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ tốt nhất .

Rate this post
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298