Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn | Uy tín – An toàn

Trang chủ » Tin tức viện chất lượng
Tin tức viện chất lượng
01-08-2023
65 lượt xem

Máy đo nồng độ cồn là một công cụ quan trọng trong việc xác định độ cồn trong các loại sản phẩm chứa cồn như rượu, bia, rượu mạnh, và nhiều loại dung dịch khác. Để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả đo, việc hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn là cần thiết. Trong bài viết này, hãy cùng Viện chất lượng Việt Nam sẽ tìm hiểu về hoạt động hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn.

 

1. Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn là quá trình đánh giá và xác nhận tính chính xác của máy đo trong việc đo nồng độ cồn. Điều này đảm bảo rằng máy đo hoạt động đúng cách và cung cấp kết quả đo chính xác, giúp đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm chứa cồn.

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

2. Tại sao cần hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn?

Những lợi ích của việc hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn bao gồm:

  1. Đảm bảo tính chính xác: Hiệu chuẩn giúp xác định mức độ chính xác của máy đo, đảm bảo rằng nó cung cấp kết quả đo chính xác và đáng tin cậy.
  2. Phát hiện sự sai lệch: Nếu máy đo bị sai lệch, hiệu chuẩn sẽ phát hiện và chỉ ra sự cần thiết để hiệu chỉnh hoặc sửa chữa máy đo để đảm bảo tính chính xác.
  3. Tuân thủ quy định: Nhiều quốc gia có quy định về việc hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn định kỳ. Hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ các quy định này và đảm bảo tính hợp pháp của các sản phẩm chứa cồn.

✅ Xem thêm: Kiểm định đường ống hơi nước và nước nóng | Quy trình chi tiết

3. Khi nào hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn?

Cần thực hiện hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn trong các trường hợp sau đây:

  • Thời gian định kỳ: Nhiều quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn. Thông thường, hiệu chuẩn được thực hiện hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
  • Lần đầu sử dụng: Khi mua mới máy đo, cần hiệu chuẩn trước khi bắt đầu sử dụng để đảm bảo tính chính xác từ đầu.
  • Sau khi thay đổi: Nếu máy đo nồng độ cồn đã được sửa chữa, hiệu chỉnh hoặc thay đổi bất kỳ linh kiện nào, cần hiệu chuẩn lại để đảm bảo tính chính xác sau sự thay đổi.

 

Hiệu chuẩn giúp xác định mức độ chính xác của máy đo

Hiệu chuẩn giúp xác định mức độ chính xác của máy đo

✅ Xem thêm: Chứng nhận khẩu trang y tế | Chất lượng – Uy tín

4. Quy trình hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

4.1 Điều kiện Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Khi tiến hành Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

– Nhiệt độ: (25 ± 3) oC;

– Độ ẩm không khí: đến 90 %RH;

– Áp suất khí quyển: (860 + 1060) hPa;

– Có hệ thống thoát khí;

– Không có các loại hơi, các loại khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy, nổ.

4.2 Chuẩn bị Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Trước khi tiến hành Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: – Đối với trường hợp tiến hành theo phương pháp khí khô:

+ Chọn khí “không” và khí chuẩn theo mục 4;

+ Đặt bình khí “không” và khí chuẩn trong phòng hiệu chuẩn ít nhất 6 h đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít nhất 16 h đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.

Đối với trường hợp tiến hành theo phương pháp khí ướt:

+ Chọn dung dịch trắng “blank” và dung dịch chuẩn C2H5OH theo mục 4;

+ Đổ dung dịch trắng “blank” và dung dịch chuẩn C2H5OH vào hệ thống chuẩn khí ướt

+ Làm ấm dung dịch chuẩn dùng để hiệu chuẩn và đợi đến khi nhiệt độ dung dịch chuẩn ổn định tại (34 ± 0,1) °C, sau đó tiến hành hiệu chuẩn.

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở phải được đặt trong phòng hiệu chuẩn ít nhất 4 h.

4.3 Các bước Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Bước 1:  Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

Kiểm tra bằng mắt đế xác định sự phù hợp của phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

Bước 2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở theo tài liệu kỹ thuật.

Bước 3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung và yêu cầu sau đây:

►Kiểm tra điểm “0”

– Dùng phương tiện cần hiệu chuẩn đo 3 lần liên tiếp khí “không” với trường hợp tiến hành theo phương pháp khí khô hoặc dung dịch trắng với trường hợp tiến hành theo phương pháp khí ướt. Ghi kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục.

– Sai số tuyệt đối cho phép: ± 0,005 mg/L hoặc ± 0,002 %BAC

► Kiểm tra sai số

Sai số của phương tiện đo phải được xác định riêng rẽ với ít nhất 2 giá trị hàm lượng khí

– Dùng phương tiện cần hiệu chuẩn đo 3 lần liên tiếp. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

– Sai số không được lớn hơn sai số cho phép

►Kiểm tra độ lặp lại.

– Chọn một giá trị hàm lượng khí chuẩn nêu trong bảng 3 (đối với trường hợp sử

dụng khí khô) hoặc một giá trị dung dịch chuẩn như trong bảng 4 (đối với trường hợp sử dụng khí ướt) để tiến hành kiểm tra độ ổn định theo thời gian.

– Dùng phương tiện cần hiệu chuẩn đo 5 lần liên tiếp hàm lượng khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục.

Độ lệch chuẩn không được lớn hơn 1/3 sai số lớn nhất cho phép.

Bước 4. Xử lý kết quả hiệu chuẩn

► Xử lý khi máy đo nồng độ cồn đáp ứng yêu cầu

Máy đo nồng độ cồn được coi là đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đo lường theo quy định của Pháp luật cần phải đáp ứng được tỉ lệ sai số so với thông số chuẩn. Tiêu chuẩn cho phép sai số 0,020 mg/L hoặc 0,004% BAC với hiệu chuẩn ban đầu. Hoặc 0,032 mg/L hoặc 0,006% BAC với hiệu chuẩn định kỳ. Đây là kết quả mà bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào đều muốn khi hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn. Trong trường hợp này, thiết bị của bạn sẽ được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn như tem hiệu chuẩn, dấu hiệu chuẩn, chứng chỉ hiệu chuẩn… theo quy định.

Xử lý khi máy đo nồng độ cồn không đáp ứng được các yêu cầu

Không phải máy đo nồng độ cồn nào khi hiệu chuẩn của đưa ra được kết quả tốt như mong muốn. Trong trường hợp, khi hiệu chuẩn, thiết bị không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định của quy trình hiệu chuẩn thì chứng chỉ hiệu chuẩn mới sẽ không được cấp. Và tất cả các dấu, chứng chỉ hiệu chuẩn cũ cũng sẽ bị xóa (nếu có).

Lưu ý: Chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở là 01 năm.

Quy trình hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

Quy trình hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn

✅ Xem thêm: Kiểm định an toàn thiết bị điện | An toàn – Tiết kiệm

5. Đơn vị hiệu chuẩn uy tín tại Việt Nam

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn là một quá trình quan trọng giúp đảm bảo tính chính xác của kết quả đo và tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng sản phẩm chứa cồn. Việc thực hiện hiệu chuẩn định kỳ và trong các trường hợp thích hợp giúp bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo tính hợp pháp của sản phẩm và đảm bảo uy tín của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chứa cồn. Viện chất lượng Việt Nam – Tổ chức thực hiện hiệu chuẩn an toàn thiết bị theo quy định Nhà nước. Với chi nhánh trên toàn quốc, chúng tôi sẵn sàng thực hiện hiệu chuẩn bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu khi khách hàng có nhu cầu. Đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm, chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng thực hiện nhanh + đảm bảo an toàn chất lượng.

————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ: VIỆN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

✅ Thương hiệu Uy tín⭐ Hỗ trợ trên toàn quốc
✅ Chi phí thấp nhất⭐ Nhận chứng chỉ nhanh
✅ Hỗ trợ 24/7⭐ 090.284.2298

 

5/5 - (1 bình chọn)
GỌI ĐIỆN NGAY 0902.842.298